top of page

Privacy

 

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer ernstig en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.
 

Katrien Van Brempt – PRIVACY VERKLARING 2019
Laatste update: 8 februari 2022

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website https://www.insensepraktijk.be wordt beheerd door Katrien Van Brempt als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens als eigenaar van de eenmanszaak en eindverantwoordelijke van InSense praktijk coaching en therapie:
Katrien Van Brempt
Steynstraat 327
2660 Hoboken (België°)

GSM: 0498/705.534

e-mail: info@insensepraktijk.be
Ondernemingsnummer : BE 0712 837 954

IBAN: BE29 0636 5386 0564

Verwerking en gebruiksdoel van persoonsgegevens

Ik hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. 

De gegevens die je via de website invoert, zullen uitsluitend gebruikt of aangewend worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het beroepsgeheim en de andere geldende wettelijke voorschriften in kwestie.

Ik kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de dienstverlening, tarieven en andere informatie die dienstig is voor de bijstand die het als onderneming levert. De gegevens van gebruikers van deze website worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve doeleinden, noch voor reclamedoeleinden. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier.

Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken:

 • wanneer een bepaalde wetgeving een juridische procedure ons daartoe verplicht

 • in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten

Ik heb juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en het ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden. 

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij online het contactformulier invult, of je online inschrijft voor de nieuwsbrief, antwoordt op 1 van mijn evenementen, of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die jij zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • (Persoonlijke) website;

 • Telefoonnummer of skypeadres;

 • Bedrijfsnaam;

 • Straat en huisnummer;

 • Woonplaats;

 • BTW nummer;

 • Geboortedatum

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Indien ik op intervisie cases bespreek gebeurt dit ALTIJD anoniem. Jouw naam zal dus nooit ter sprake komen.

 

Wanneer ik doorverwijs naar een andere therapeut of coach kan jij ermee akkoord gaan dat jouw dossier wordt overgeheveld of dat jouw traject met deze nieuwe begeleider wordt besproken. Hiervoor zal ik steeds jouw schriftelijke toestemming vragen.

Zijn uw gegevens veilig bij mij?

 

Ik heb de passende en nodige technische en veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics


Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.insensepraktijk.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en conform de mogelijk wettelijke bepaling voor het bewaren van bepaalde documenten.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@insensepraktijk.be 

 

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

bottom of page